Snažíme se vždy o ceny co nejpřijatelnější pro zákazníka, na materiál a komponenty

máme často akční slevy!

Cena práce se tvoří dohodou se zákazníkem, ale je samozřejmě k dispozici i ceník

jednotlivých úkonů.

Příklad některých vybraných cen:

Montáž parabolické antény vedle okna, na balkón nebo lodžii - 1.200,- Kč.

Montáž parabolické antény na střechu - 1.500,- Kč.

Měření pozemního digitálního signálu (DVB-T) měřicím přístrojem ROVER - 600,- Kč.

Nastavení satelitní antény na příslušnou družici dle měřicího přístroje ROVER - 700,- Kč.

Uvedené ceny jsou již konečné (nepřipočítává se DPH).

Obhlídka zakázky a cenová kalkulace je vždy zdarma!